Wycieczki zagraniczne

Agroturystyka – wyzwanie dla lokalnych animatorów

W większości wypadków gospodarstwa agroturystyczne zakładają osoby (rodziny) z szerokimi horyzontami, zwłaszcza jeśli są to osiedleńcy, którzy przyjechali na wieś z miasta. Nierzadko są to niespokojne duchy potrzebujące artystycznej i społecznej kreacji. Zresztą widać to najczęściej w twórczym zagospodarowaniu otoczenia, czy bryle architektonicznej (np. agroturystyka konstantow.pl).

Takie osoby nie poprzestają na bazie noclegowej, czy też „miniaturowych” usługach spa, ale poszukują kontaktu z najbliższym środowiskiem. Nierzadko, niejako podświadomie, próbują zarazić lokalną społeczną działaniami skierowanymi na drążenie tutejszej historii i poszukiwanie tożsamości.

Przykładem mogą mogą być niektóre miejscowości północno-wschodniej Polski, gdzie kilkoro właścicieli gospodarstw agroturystycznych zaczęło pobliskie wioski traktować tematycznie – w wypadku jednej z miejscowości powiatu gołdapskiego (północno-wschodnia Polska) jest to utworzenie lokalnego zespołu, nagranie dwóch płyt, wystawy i wydanie albumu z rodzinnymi zdjęciami tutejszych mieszkańców.

Jest tu podwójna korzyść – z jednej strony dowartościowanie i zintegrowane lokalnej społeczności (jednym z efektów jest założenie stowarzyszenia), z drugiej skuteczna reklama gospodarstwa agroturystycznego.

Wioski tematyczne, skupiają „promocyjnie” tutejszych mieszkańców przy jakimś elemencie charakteryzującym ten konkretny teren – mogą to być na przykład legendy.

Jest natomiast coraz więcej przykładów, kiedy to właściciele gospodarstw dodają do swojej działalności elementy typowe dla placówek kultury i to niekoniecznie w mikroskali. Bowiem w agroturystykach powstają poważne muzea z unikalnymi eksponatami. W ten sposób nierzadko odzyskuje się to co w przeszłości nie zostało docenione, na przykład przez rolnika, i co okazuje się cennym eksponatem.

Chociaż trzeba przyznać, iż muzea w agroturystykach w większości mają profil etnograficzny.

Rzecz jasna działalności agroturystycznej towarzyszy coraz częściej aspekt pedagogiczny i terapeutyczny, ale to jest już tak powszechne, że nie warto tego wątku rozwijać. Najważniejsze jednakowoż tu jest to, że właściciele gospodarstw agroturystycznych włączają się w uaktywnianie lokalnej społeczności.

Komentarze

Dodaj komentarz